Absorbčné havarijné súpravy EUSORB

Absorbčné havarijné súpravy EUSORB

Havarijné absorbčné súpravy EUSORB Vám pomôžu okamžite reagovať na prevádzkový alebo havarijný únik kvapalín.

V jednej, alebo viacerých nádobách máte spolu všetko potrebné na likvidáciu zvolenej skupiny kvapalných látok.

Havarijné absorbčné súpravy EUSORB obvykle obsahujú: nádobu, havarijný tmel, tesniace dosky, sypké absorbenty, absorbčné rohož...

Havarijné absorbčné súpravy EUSORB Vám pomôžu okamžite reagovať na prevádzkový alebo havarijný únik kvapalín.

V jednej, alebo viacerých nádobách máte spolu všetko potrebné na likvidáciu zvolenej skupiny kvapalných látok.

Havarijné absorbčné súpravy EUSORB obvykle obsahujú: nádobu, havarijný tmel, tesniace dosky, sypké absorbenty, absorbčné rohože, absorbčné hady, absorbčné podušky, ochranné okuliare, pracovné rukavice, respirátor, lopatku s metličkou, nálepky na označenie havárie, vytyčovacie pásky, vrecia na použité absorbenty a chemické výstražné svetlá.

Viac

Absorbčné havarijné súpravy EUSORB Žiaden produkt v tejto kategórii