Filter

Použité filtre:
  Dostupnosť

   Lokátor káblov, potrubí a vysielačov EasyLoc

   Najpredávanejšie produkty

   Lokátor káblov, potrubí a vysielačov EasyLoc

   EASYLOC

   Výhody:

   • Cenovo prístupný, robustný a jednoducho ovládateľný lokátor pre prieskum terénu a lokalizáciu trasy
   • Ideálny nástroj pre zamedzenie poškodenia inžinierskych sietí pri výkopových prácach
   • Veľký displej s prehľadným ovládaním
   • Meranie hĺbky uloženia vedení
   • Aktívna trasovacia frekvencia 33 kHz + pasívne vyhľadávacie frekvencie...

   EASYLOC

   Výhody:

   • Cenovo prístupný, robustný a jednoducho ovládateľný lokátor pre prieskum terénu a lokalizáciu trasy
   • Ideálny nástroj pre zamedzenie poškodenia inžinierskych sietí pri výkopových prácach
   • Veľký displej s prehľadným ovládaním
   • Meranie hĺbky uloženia vedení
   • Aktívna trasovacia frekvencia 33 kHz + pasívne vyhľadávacie frekvencie 50 Hz a rádiofrekvencia
   • Vhodný aj na lokalizáciu tzv. mlokových vysielačov, resp. kanalizačných kamier
   • Vysoká citlivosť pre pasívny prieskum terénu

   Trasovací systém Easyloc pozostáva z prijímača Easyloc Rx a z generátora Easyloc Tx. Pomocou prijímača môžeme vykonávať tzv. pasívne vyhľadávanie káblov a potrubí za účelom prieskumu terénu na výskyt inžinierskych sietí (bez generátora) v pásme 50 Hz - 250 Hz (energetické káble pod napätím), resp.v pásme rádiofrekvencií 15 kHz - 23 kHz (kovové potrubia). V prípade trasovania konkrétneho kábla alebo potrubia s možnosťou aktívneho privedenia trasovacieho signálu, použijeme aktívnu trasovaciu frekvenciu generátora 33 kHz. Aktívny trasovací signál je možné na vedenie priviesť priamym pripojením, induktívne pomocou tzv. vysielacích klieští (vhodné aj na trasovanie káblov za prevádzky) alebo induktívne pomocou vysielacej antény zabudovanej v generátore.

   Prijímač indikuje graficky a číselne na prehľadnom displeji maximum intenzity prijímaného signálu nad vyhľadávaným vedením. Toto maximum je prídavne signalizované akusticky. Po nájdení miesta priebehu trasy prijímač umožňuje merať hĺbku uloženia vedenia.

   Prídavnou aplikáciou je trasovanie nekovových potrubí pomocou tzv. mlokových vysielačov, ktoré sa zavádzajú do potrubia a sú zdrojom frekvencie 33 kHz, ktorú následne lokalizujeme prijímačom Easyloc Rx. Rovnakým spôsobom je možné lokalizovať polohu inšpekčnej kamery v kanalizačnom potrubí (buď kamera má už integrovaný vysielač 33 kHz alebo sa na kameru pripojí mlokový vysielač.)

   Viac

   Lokátor káblov, potrubí a vysielačov EasyLoc Žiaden produkt v tejto kategórii