Kategórie

Dodávatelia

Žiadni dodávatelia

Najpredávanejšie produkty

RETECOM, s.r.o., je spoločnosť založená v roku 2002. Našu spoločnosť sme založili s úmyslom ponúkať nadštandardné produkty a služby z portfólia významných svetových výrobcov a dodávateľov služieb a riešení.

Vyberali sme produkty na komplexné, ale i čiastkové dodávky pre konečných užívateľov z radov hasičských a záchranných zborov, civilnej obrany, zdravotníctva, stavebníctva, vodárenstva a i., pre oblasti bezpečnosti pri práci, ochrany pre požiarmi, ekológie a ochrany životného prostredia, ale aj profesionálne nástroje, náradie a príslušenstvo pre každodenné profesionálne nasadenie.

O tom, že náš úmysel a naša snaha je úspešná, svedčí aj fakt, že už v pomerne krátkej dobe od nášho vzniku sme získali výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku od najväčšieho svetového výrobcu ľahkých fliaš na stlačené plyny Luxfer Gas Cylinders. Tlakové fľaše od Luxfer Gas Cylinders sú vyrábané výhradne z ľahkých a ultraľahkých materiálov, ako je hliník, kompozitné materiály na báze sklených alebo uhlíkových vlákien. Tieto tlakové fľaše sú určené pre použitie s technickými, medicinálnymi a špeciálnymi plynmi v priemysle, zdravotníctve, gastronómii, pre záchranu ľudských životov, pre potápanie a aj zábavu (paintball).

Retecom, s.r.o., ako výhradný zástupca pre východnú Európu spoločnosti active photonics má v ponuke aj infračervené (termovízne) kamery pre potreby hasičských zborov - active head-up, ako aj pre potreby polície a bezpečnostných služieb - active hand-up.

Retecom, s.r.o. sa stále viac, s ohľadom na požiadavky našich obchodných partnerov zaoberá aj predajom materiálov na ochranu životného prostredia.V súčasnosti máme v ponuke okrem iných materiálov aj komplexný sortiment produktov na likvidáciu únikov kvapalín, prevenciu únikov kvapalín a sekundárny záchyt únikov, obsahujúci polyetylénové výrobky pre skladovanie spoločnosti Enpac, sypké a textilné absorbenty, havarijné súpravy, kanalizačné uzávery atď.

Náš sortiment plnohodnotne dopĺňajú aj fotoluminiscenčné bezpečnostné výrobky od popredného výrobcu EverGlow, široký sortiment chemických svetiel OmniGlow, pre bezpečnosť, armádu, marketing, šport a aj zábavu.

Samozrejme, nesmieme zabudnúť spomenúť aj unikátny systém stabilného hasiaceho zariadenia pre objemové hasenie, aerosólové hasiace generátory FirePro® určné k haseniu požiarov triedy A, B, C. Toto SHZ je vynikajúcou náhradou za zakázaný halón a ponúka svojou jednoduchou montážou, minimálnymi priestorovými nárokmi, nevodivosťou a nulovým vplyvom na životné prostredie ideálnou voľbou na ochranu elektrických a elektronických zariadení.

Pre elektrotechnický, potravinársky, chemický priemysel alebo všade tam, kde sú vysoké požiadavky na hygienu a odolnosť ponúkame rebríky zo sklolaminátu rebríky (aj v prevedení bez akýchkoľvek kovových častí), pracovné a záchranné plošiny a lešenia.

Naša spoločnosť neustále dopĺňa portfólio svojich produktov, v súčastnosti k nim patria aj výrobky pre bezpečnosť pri práci a na detekciu prítomnosti plynov (výbušné, toxické, kyslík) od spoločnosti MSA Auer.

S ohľadom na stále sa rozrastajúci problem s užívaním zakázaných látok (drogy) má naša spoločnosť, ako exkluzívny zástupca pre Slovenskú republiku amerického výrobcu American Bio Medica Corp. v ponuke široký sortiment jednorázových testov na zistenie prítomnosti zakázaných látok v moči (až 12. rôznych drogových skupín na jeden test) alebo v slinách a steroch z povrchov (až 6. rôznych drogových skupín v jednom teste).

V roku 2006 sme zaviedli do našej ponuky široký sortiment výrobkov pre spoločnosti zaoberajúce sa výstavbou, údržbou a opravami kanalizácií. Predávame nafukovacie tesniace vaky k utesneniu potrubí, resp. k vykonávaniu skúšok tesností kanalizácii podľa EN 1610. V ponuke máme rôzne typy tesniacich vakov od DN 20 až po DN 3600 od spoločnosti SAVA. Pre bezvýkopové opravy potrubí a kanalizácie ponúkame ucelený rad lisovacích pakrov SAVA, vrátane potrebných materiálov spoločnosti BODENBENDER na dvojvrstvovú opravu. K tomu Vám určite pomôžu aj kamerové systémy RITEC, kanalizačné hydročističe, ako aj zariadenia SKLARZ na vykonanie skúšky tesnosti kanalizácie v zmysle EN 1610

A keďže náradie a nástroje neodškriepiteľne patria k činnostiam súvisiacim s opravami potrubí a kanalizácii, od jesene 2007 Vám dodáme aj úplný sortmiment výrobcu klieští KNIPEX, úplný sortiment náradia na skrutkové spoje výrobcu WERA, náradie s charakterom PROXXON, upínaciu techniku BESSEY, skúšačky a meracie prístroje BENNING.

Všetko náradie a nástroje si môžete odložiť do kufrov a tašiek na náradie pre profesionálov PARAT, prípadne do vodotesných kufrov Underwater Kinetics. A ak sa potrebujete pri práci posadiť, máme pre Vás teleskopické stoličky WALKSTOOL. Na prácu vo výškach, alebo na dobrý prístup do výkopov, kanálov alebo stavebných jám Vám ponúkame teleskopické rebríky a pracovnú plošinu TELESTEPS.

Od Septembra 2007 si môžete všetok tovar kúpiť aj on-line v našom internetovom obchode.

V roku 2008 sme pre Vás postupne pribrali do nášho sortimentu nožnice na káble a laná BAUDAT, bezpečnostné neiskrivé a titánové náradie EGAMASTER a elektrické ručné náradie MILWAUKEE. Zároveň sme rozšírili sortiment výrobkov spoločnosti SAVA o zdvíhacie vaky a vonkjšie tesniace systémy. Ponuku spoločnosti PARAT sme doplnili o mobilné pracovné stanice.