Skúšačky a meracie prístroje BENNING

Zľavnené produkty

Skúšačky a meracie prístroje BENNING Žiaden produkt v tejto kategórii

Podkategórie

 • Digitálne kliešťové...

  Digitálne kliešťové multimetre BENNING CM 1-1, CM 1-2, CM 1-3 a CM 1

  Digitálny kliešťový multimeter na striedavý prúd.

  Pokroková technológia, praktický dizajn.

  • Bezpečné meranie striedavého prúdu až do 400 A.
  • Vstupy na merania napätia, prúdu, odporu, skúšky priechodnosti a diód.
  • Integrovaný snímač napätia signalizuje fázové napätie akustickým signálom a červenou LED (CM 1-3).
  • Lokalizuje prerušenie káblov a porušenej žiarovky vo voľne uložených kábelových rozvodoch (kábelové bubny, reťaze svetiel) zo strany napájacej fázy(CM 1-3).

  Digitálne kliešťové multimetre BENNING CM 2, CM 3

  Digitálny kliešťový multimeter na jednosmerný a striedavý prúd.

  • Meria bezpečne a bez dotyku vysoké prúdy.
  • Meranie jednosmerného a striedavého prúdu do 600 A.
  • Vstupy na merania napätia, prúdu, odporu, skúšky priechodnosti a diód.

  Digitálny kliešťový adaptér pre multimeter BENNING CC 1

  • Bezpečné meranie striedavého prúdu do 400 A.
  • Pripojenie 4 mm bezpečným meracím káblom.
  • Výstup 1 mV AC / 1 A AC.

  Digitálne kliešťové multimetre BENNING CM 4, CM 5, CM 6, CM 7

  Digitálny kliešťový multimeter najvyššej kategórie. Bezpečnosť bez kompromisov.

  • Viac funkcií a vysoký výkon metódou TRUE RMS na priemyselné využitie.
  • Bezpečné meranie jednosmerného a striedavého prúdu do 1000 A.
  • Najvyššia meracie kategória CAT IV 600 V dovoľuje merať priamo na zdroji nízkeho napätia.
  • LDC s podsvietením pri všetkých modeloch.

  Digitálny kliešťový multimeter BENNING CM 8

  Výkonný kliešťový multimeter. Výkonová analýza pre jedno a trojfázové siete.

  • Meranie metódou TRUE RMS až do 1000 V, 600 A AC/DC.
  • Meranie činného výkonu až do 600 kW.
  • Výpočet účinníku.
  • Zobrazenie druhu zaťaženia (indukčné, kapacitné).
  • Dvojpólové skúšanie točivého poľa v trojfázových sieťach.
  • Vstupy na merania napätia, prúdu, odporu, skúšky priechodnosti a diód.
  • Meranie spínacích prúdov (motorov a pod.).

  Digitálny kliešťový multimeter BENNING CM 9

  Výkonný kliešťový multimeter na meranie stratového prúdu s rozlíšením až 1 mikroA. Alternatíva k meraniu izolačného odporu.

  • Meranie zvodových a diferenčných prúdov na elektrických zariadeniach (VDE 0100) a prístrojoch (VDE 0701/0702, BGV A3, BetrSich V).
  • Najvyššie rozlíšenie 1 mikroA pri rozsahu 6 mA.
  • Meranie bez vypnutia počas bežnej prevádzky prístroja/zariadenia, ideálne na preventívne merania.
  • Analógový výstup (mV/A) na prenos nameraných údajov.
  • Presné a opakovateľné merania až do 100 A.
  • Optimálne tienenie proti cudzím poliam.

 • Digitálne multimetre...

  Digitálny multimeter BENNING MM P3

  Prvotriedna funkcia a moderný design.

  • Hmotnosť len 130 g, rozmery 132x86x19 mm vrátane púzdra.
  • Vysoká presnosť 0,7 %.
  • Funkcia HOLD na ukladanie nameraných hodnôt do pamäte.
  • Meranie napätia, odporu, frekvencie a kapacity.
  • Skúška priechodnosti a testovanie diód (1,1 mA).
  • Automatické vypnutie po 30 minútach s možnosťou deaktivácie.
  • Ochrana pred preťažením 600 V pre všetky oblasti merania.
  • Automatické/manuálne prepínanie oblastí.

  Digitálne multimetre BENNING MM 1-1, MM 1-2, MM 1-3

  Digitálny multimeter s bezdotykovým senzorom napätia.

  Pokroková technológia digitálnych multimetrov so senzorom napätia k bezdotykovej lokalizácii fázového napätia

  • Integrovaný senzor napätia signalizuje fázové napätia akustickým signálom a červenou LED
  • Lokalizuje prerušenie káblov a poškodenej žiarovky vo voľne uložených rozvodoch (kábelové bubny, reťaze svetiel) zo strany napájania fázy.
  • Všetky typy základných meraní a meranie teploty vo vysoko kompktnom skrinkovom prevedení.

  Digitálne multimetre BENNING MM 1, MM 2, MM 3 a MM 4

  Digitálny multimeter. Technika , ktorá nadchne, kvalita, ktorá presvedčí.

  • Bežné meranie prúdu, napätia, odporu, priechodnosti, diód, kapacity a frekvencie.
  • Automatická a/alebo manuálna voľba mercieho rozsahu.
  • Spoľahlivé meranie prúdu do 300 A AC pomocou nástrčných prúdových kliešti.

  Digitálne multimetre BENNING MM 5, MM 6, MM 7

  Digitálny multimeter na presné a reprodukovateľné výsledky.

  • Meranie skutočných efektívnych hodnôt na priemyselné využitie.
  • Spoľahlivé a presné výsledky merania aj pri skreslenom alebo nesínusovom priebehu signálu.
  • Bežné meranie prúdu, napätia, odporu, priechodnosti, diód, kapacity, frekvencie a teploty.
  • LCD s analógovým bargrafickým zobrazením a podsvietením.

  Digitálne multimetre BENNING MM 8, MM 9, MM 10

  Digitálny multimeter kategórie meraní CAT IV.

  • Najvyššia kategória merania CAT IV ponúka oprimálnu ochranu proti dočasnému prepätiu.
  • Presný postup merania skutočných efektívnych hodnôt TRUE RMS.
  • Prenos meraných hodnôt cez optické rozhranie USB (MM10).
  • Dodávka vrátane programu BENNING PC-Win MM 10.

  Digitálny multimeter BENNING MM 11

  Presný digitálny multimeter s vynikajúcou výkonovou charakteristikou.

  • Najvyššia presnosť merania 0,06% neraním TRUE RMS a 20000 digitálnych rozlíšení.
  • Ideálny merací prístroj na zaznamenanie priebehu merania.
  • Prenos meraných hodnôt cez optické rozhranie USB.
  • Veľká úroveň pamäte prostredníctvom 1000 pamäťových miest a 40000 pamäťových miest v dátovej funkcii.
  • Dodávka vrátane programu BENNING PC-Win MM 11.

  BENNING PC-Win MM 10/MM 11

  Na protokol a analýzu

  • Program na snímanie a protokolovanie skupín meraní.
  • Zobrazenie skupín meraní pomocou tabuľky a líniových diagramov.
  • Rýchlosť snímania nastaviteľná na 0,5 s až 10 min.
  • Ukladanie skupín meraní ako textových súborov.

 • Skúšačky BENNING

  Vybavenie skúšačok špičkovej kvality
  DUSPOL® - skúšačky napätia so značkou testovania VDE.

  Medzinárodná norma pre skúšačky napätia IEC/EN 61243-3 (DIN 0682-401) zvyšuje bezpečnosť pri práci pod napätím..

  Bezpečné skúšanie je predpokladom Vašej kvalifikovanej práce. Preto by ste nemali v otázkach bezpečnosti pristupovať na žiadne kompromisy. Skúšačky napätia, ktoré sú používané v elektrických zariadeniach do 1000 V musia zodpovedať norme IEC/EN 61243-3 (DIN 0682-401). Rozdelené budú indikátory podla triedy napätia A (do 500 V AC, 750 V DC) a triedy napätia B (do 1000 V AC, 1500 V DC). Norma zabezpečuje jednotné skúšobné kritériá na medzinárodnej úrovni a okrem toho zvyšuje aj bezpečnosť uzívateľa.

  Podstatným bezpečnostným hľadiskom medzinárodnej normy je skutočnosť, že skúšačky, ktoré zaťažujú merané miesto väčším prevádzkovým prúdom ako 3,5 mA AC, alebo 10 mA DC, musia mať buď v každom skúšobnom tlačidle tlačidlo na aktiváciu prúdového okruhu, alebo musia byť chránené kontaktné elektródy proti náhodnému dotyku.

  Všetky prístroje generácie napäťových skúšačiek DUSPOL® pripojujú záťaž pomocou dvoch membránových tlačidiel. Tak môže byť vedome potlačené nežiadúce induktívne a kapacitné "reaktančné napätie".
  Pripojený vibrátor, ktorého vibrácie rastú úmerne k pripojenému napätiu, doplnkovo detekuje prítomnosť napätia.

  Generácia skúšačiek napätia DUSPOL® znova dokazuje, že spoločnosť BENNING je špičkou v oblasti skúšobníctva, meracej a zabezpečovacej techniky. Kúpením napäťovej skúšačky DUSPOL® získate bezpečný a inovovaný výrobok, ktorý bol testovaný a schválený nezávislým skúšobným a certifikačným ústavom VDE.

  Vybavenie skúšačiek DUSPOL®:

  • Testované a schválené podľa IEC/EN 61243-3 (DIN 0682-401), trieda napätia B.
  • Vibračný poplach na bezpečné zistenie napätia.
  • Chybné merania v dôsledku kapacitného a induktívneho reaktančného napätia je eliminované vedomým pripájaním záťaže pomocou tlačidiel.
  • 30 mA spínanie FI tlačidlom.
  • Akustické meranie priechodnosti vodičov pomocou bzučiaku a LED/LCD.
  • Zobrazenie točivého poľa so smerovou šípkou.
  • Spoľahlivé jednopólové meranie fázy.
  • Presné osvetlenie meraného miesta.
  • Prístroj je odolný voči nárazu, chránený proti prachu a vode (krytie IP 64).
  • Osvetlenie LCD, automaticky aktivované svetelným senzorom.

 • Skúšačky napätia,...

  Univerzálna skúšačka napätie BENNING PROFIPOL

  • Zobrazenie jednosmerného a striedavého napätia v rozsahu 6 - 400 V.
  • Stupne zobrazenia 6, 12, 50, 230, 400 V.
  • Skúška polarity pri jednosmernom napätí.
  • Skúšačka je odolná proti nárazu, prachotesná a vodotesná, krytie IP 65

  Skúšačka nábehu elektromeru BENNING Z-TESTER

  Skúšačka nábehu elektromeru na preskúšanie nízkonapäťových elektromerov.

  • Kontrola funkčnosti pripojením výkonu 50 W / 100 W.
  • Kontrola napätia fáz (230/400 V).
  • Ochrana pre preťažením integrovanou kontrolou teploty.

  Ukazovateľ sledu fáz BENNING TRITEST

  Ukazovateľ sledu fáz v trojfázových sieťach.

  • Zobrazenie pravotočivého a ľavotočivého poľa.
  • Zobrazenie fázového napätia L1, L2 a L3.
  • Rozsah napätia: 400 - 690 V (50 - 60 Hz).
  • Výkonné ručné LED svietidlo.
  • Vrátane bezpečnostných meracích hrotov a svoriek.

  Skúšačka priechodnosti vodičov BENNING DUTEST

  • Spoľahlivé zistenie nesprávneho prepojenia, porúch kontaktov a prerušení káblov.
  • Vysoko a nízkoohmová skúšačka priechodnosti.
  • Akustická signalizácia hlasitým bzučiakom.
  • Optická signalizácia dostatočne kontrastnými svetelnými diódami.
  • Výkonné ručné LED svietidlo.
  • Chránené pred náhodným napätím do 400 V.

 • Skúšobné prístroje...

  Prístroj na meranie izolačného stavu a odporu BENNING IT 100

  • Bezpečné skúšky na elektrických zariadeniach a prevádzkových prostriedkoch.
  • Meranie izolačného odporu skúšobným napätím 250 V, 500 V a 1000 V.
  • Nízkoohmové meranie so skúšobným prúdom 200 mA na kontrolu priechodnosti ochranných a zvodových vodičov.
  • Meranie zbytkovej kapacity batérie v %.
  • Veľké LCD s analógovým bargrafickým zobrazaním a osvetlením pozadia.
  • Vrátane ochrannej tašky, meracích káblov, svoriek a sadou batérií.

  Meranie podľa DIN VDE 0100/0105: izolácia (250 V, 500 V, 1000 V), nízkoohmový odpor 200 mA
  Merací rozsah: 2000 digit (osvetlenie)
  Napätie AC/DC: 1 V - 1000 V
  Izolačný odpor: 0,01 MOhm - 2000 MOhm
  Nízky odpor: 0,01 Ohm - 20 Ohm
  Odpor: 1 Ohm - 2000 Ohm
  Skúška priechodnosti: bzučiak / 30 Ohm
  Kapacita batérie: 0 - 100 %

  Inštalačný merací kontrolný prístroj BENNING IT 110 a BENNING IT 120

  • Bezpečné skúšky na elektrických zariadeniach a prevádzkových prostriedkoch.
  • Kompletné riešenie na racionálne skúšanie.
  • Všetky meracie funkcie voliteľné priamo na otočnom prepínači.
  • Meranie izolačného odporu skúšobným napätím 100 V, 250 V, 500 V a 1000 V.
  • Nízkoohmové meranie so skúšobným prúdom 200 mA na kontrolu priechodnosti ochranných a zvodových vodičov.
  • Meranie zbytkovej kapacity batérie v %.
  • Veľký grafický displej, pomocná funkcia s diagramom zapojenia a výsledok merania so symbolikou pre úspešné/neúspečné meranie a osvetlením pozadia.
  • BENNING IT 110: Vrátane ochrannej tašky, výsuvných skúšobných hrotov, skúšobného kábla s vidlicou, univerzálneho meracieho kábla, 3x meracie hroky a krokosvorky, nabíjačka a 6x NiMH AA akumulátor.
  • BENNING IT 120:Vrátane ochrannej tašky, výsuvných skúšobných hrotov, skúšobného kábla s vidlicou, univerzálneho meracieho kábla, 3x meracie hroky a krokosvorky, program PC-Win IT 120, USB a RS 232 kábel, 2x zemná sonda, 3x meracie vedenie, nabíjačka a 6x NiMH AA akumulátor.
  • Meranie podľa DIN VDE 0100/0105: izolácia (100 V, 250 V, 500 V, 1000 V), nízkoohmový odpor 200 mA.

  Merací rozsah: grafický osvetlený displej.
  Napätie : 1 V - 500 V.
  Izolačný odpor: 1 kOhm - 1000 MOhm.
  Nízky odpor: 0,01 Ohm - 2000 Ohm.
  Impedancia vedenia (L/NL): 0,01 Ohm - 2000 Ohm.
  Impedancia slučky (L-PE): 0,01 Ohm - 2000 Ohm.
  Skratový prúd: 0,01 A - 24,4 kA.
  Skúška prúdových chráničov (RCD): vybavovací čas, zvodový prúd, dotykové napätie.
  Sled fáz: áno. Frekvencia: 45 Hz - 65 Hz.
  Kapacita akumulátoru: 0 - 100 %.

  BENNING IT 120 navyše: Impedancia vedenia (L/NL): 0,01 Ohm - 2000 Ohm.
  Impedancia slučky (L-PE): 0,01 Ohm - 2000 Ohm.
  Skratový prúd: 0,01 A - 24,4 kA.
  Skúška prúdových chráničov (RCD): vybavovací čas, zvodový prúd, dotykové napätie.
  Sled fáz: áno. Frekvencia: 45 Hz - 65 Hz.
  Zemný odpor: 0,01 Ohm - 2000 Ohm.
  Prúd (TRUE RMS): 0,1 mA - 20 A (cez kliešte).
  Intenzita osvetlenia: 0,01 lux - 20 klux (cez senzor).
  Pamäť na 500 výsledkov merania. Rozhranie USB/RS232.
  Program BENNING PC-Win IT 120.

  Skúšobný prístroj BENNING 700

  Skúšobný prístroj na overovanie bezpečnosti a prevádzanie periodických kontrol podľa DIN VDE 0701/0702 a UVV BGV A3

  • DIN VDE 0701: Skúšanie opravených a upravených elektrických prístrojov.
  • DIN VDE 0702: Periodické skúšky elektrických prístrojov
  • Sériové vybavenie pamäťou na ukladanie nameraných hodnôt, rozhraním PC, možnosťou pripojenie čítačky čiarových kódov a voliteľného programu BENNING PC-Win 700.
  • Priebeh skúšky podľa voľby autoamticky alebo ručne.
  • Zobrazenie jednotlivých skúšobných krokov pomocou LED ako aj nameraných hodnôt na LCD.
  • Bohaté príslušenstvo: identifikácia vzoriek pomocou čítačky čiarových kódov / etikiet s čiarovým kódom pri opakovaných skúškach.
  • Vrátane kvalitnej servisnej tašky a skúšobných káblov.

  Meranie podľa DIN VDE 0701/0702: odpor ochranného vodiča, izolačný odpor, prúd ochranného vodiča, dotykový prúd, náhradný zvodový prúd, skúška na neprítomnosť napätia
  Merací rozsah: 99999 digit
  Funkčný test: 230 V 16 A
  Pamäť nameraných hodnôt: 199 vzoriek
  Rozhranie: RS232 + čítačka čiarových kódov
  Voliteľné príslušenstvo: Program BENNING PC-Win 700, čítačka čiar. kódu, skúšobné štítky, 16 A / 32 A merací adaptér trojfázového prúdu.

  Skúšobný prístroj BENNING 700 Set

  Vrátane identifikácie vzoriek pomocou čítačky čiarových kódov / 320 ks etikiet s čiarovým kódom pri opakovaných skúškach.

  Vrátane kvalitnej servisnej tašky, skúšobných káblov a skúšobných štítkov (300 ks).

  Rozhranie: RS232 + čítačka čiarových kódov

  Vrátane programu BENNING PC-Win 700 na CD rome.