Kategórie

Dodávatelia

Žiadni dodávatelia

Najpredávanejšie produkty


RETECOM, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:


Veltlínska 5281/2
902 01 Pezinok
Slovensko
IČO:
36549789
DIČ:
2020154389
IČ DPH:
SK2020154389

Banka - účet:
Tatra banka, a.s. - 2627828142/1100

Vedenie spoločnosti:

Ing. Peter Švorc
konatel spoločnosti
Mobil:
+421 902 121698
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 57 272 172 - 3; 02/ 58 272 106
fax. č.: 02/ 57 272 170
e-mail: ba@soi.sk