Absorbenty - sorbenty

Absorbenty - sorbenty Žiaden produkt v tejto kategórii

Podkategórie

 • Absorbčné prostriedky

  Prostriedky na riešenie prevádzkových alebo havarijných únikov kvapalín - absorbenty EUSORB.

  Na uľahčenie upratania kvapaliny z pevného povrchu alebo z vodnej hladiny

  Moderné, ekologické a zdraviu neškodiace absorbenty kvapalín sú už dnes nevyhnutným doplnkom pracovísk, kde prichádza k prevádzkovým únikom kvapalín alebo kde hrozí nebezpečie havarijného úniku kvapalín.

  Kvalitné absorbenty kvapalín sú taktiež veľmi dôležitým pomocníkom pre zložky, ktoré sa zaoberajú likvidáciou havarijných únikov kvapalín na komunikáciách, vodných tokoch a vodných plochách.

  • UNIVERZÁLNE ABSORBENTY EUSORB

   Prostriedky pre absorbciu všetkých kvapalín mimo agresívnych chemikálií. Používajú sa všade tam, kde dochádza k prevádzkovým únikom kvapalín na ropnej aj vodnej báze. Ich použitie prispieva predovšetkým k bezpečnosti práce v prevádzkach, k čistote pracovísk a k vyrovnaniu sa s ekologickými nárokmi legislatívy.
   Typické použitie: pi každom havarijnom úniku neagresívnych kvapalín – palív, olejov, roztokov, chladiacich kvapalín, slabých kyselín a zásad.

  • OLEJOVÉ ABSORBENTY EUSORB

   Absorbenty určené iba pre absorbciu olejov a iných ropných látok. Ich vlastnosti ich predurčujú k požitiu tam, kde je potrebné oddeliť ropné látky od iných kvapalín. Plávajú na vodnej hladine a zachytávajú iba ropné produkty.
   Typické použitie: pri každom havarijnom alebo prevádzkovom úniku ropných látok

  • CHEMICKÉ ABSORBENTY EUSORB

   Najvhodnejší prostriedok pre rýchlu a bezpečnú likvidáciu úniku chemikálií vrátane silne agresívnych.
   Typické použitie: pri každom havarijnom alebo prevádzkovom úniku kyselín a zásad.

  Rozdelenie absorbentov:

  • SYPKÉ SORBENTY EUSORB

   Aborbenty vhodné pre použitie pri likvidácii menšieho množstva kvapaliny na väčšej ploche.
   Sú vhodné na upratanie vozoviek a komunikácií po úniku kvapaliny (Absodan Plus DN 1, Absodan Universal DN2, Absodan SuperPlus DN3), zber rozptýlených ropných látok z vodnej hladiny (SpilKleen Oil Selective SK 4) a zachytenie prevádzkových únikov v priemyselných halách, garážach a pod. (SpilKleen Plus SK2). Absorbent Spilkleen Granules SK 1 je vhodný pre absorbciu kyselín, zásad, ropných látok aj vody. Úplne nehorľavá zmes granúl rôznej veľkosti. Dá sa použiť aj k neutralizácii kyselín.

  • TEXTILNÉ SORBENTY EUSORB

   Moderné absorbenty z vysokou absorbčnou schopnosťou (až 15 násobok vlastnej hmotnosti absorbentu). Použitie takéhoto absorbentu je výhodné pri likvidácii väčšieho množstva kvapaliny na relatívne malej ploche. V takejto situácií sa uplatní kvalita absorbentu, menšie množstvo absorbentu určeného k likvidácii a cenová výhodnosť vyplývajúca z nákladov na 1 nasatý liter kvapaliny. Textilné absorbenty sú vynikajúcim pomocníkom aj pri prevádzkových únikoch zo strojov a zariadení (absorbčné hady a vankúše). pri riešení únikov na vodnú hladinu (absorbčné norné steny) a pri utieraní drobných únikov kvapalín (absorbčné utierky).

  Ako zvoliť vhodný absorbent?

  • Malé množstvo kvapaliny - sypký absorbent
  • Veľké množstvo kvapaliny - textilný absorbent
  • Neagresívna kvapalina (olej, emulzia, chladiaca a brzdová kvapalina)

   • pevný povrch - univerzálny absorbent
   • vodná hladina - olejový absorbent

  • Agresívna kvapalina (chemická látka) - chemický absorbent  

  Pri použití nedoporučených kombinácií ababsorbentov buď nedosiahnete dobrý účinok, alebo sa vám zvýšia
  náklady na odstránenie kvapaliny.

 • Priemyselné útierky